top of page

För en hållbar framtid

Kvalitet och miljö i fokus

Nordicon Terminals arbetar för en långsiktig och hållbar miljöanpassad verksamhet inom alla våra områden. Detta innebär att vår miljöanpassning minst skall ligga i nivå med de lagkrav som gäller idag och att vi hela tiden skall verka för ett ännu bättre miljöarbete.

Miljötänkandet skall innebära en målmedveten strävan att i hela organisationen ingjuta och föra upp miljöarbetet på ett högt plan. Miljötänkandet skall syfta till att skapa bra miljöriktiga arbetsplatser samt att ständigt söka nya material för att minska belastningen på naturen i form av material och avfall.

Detta innebär att vi kontinuerligt utbildar och uppdaterar personalen i miljöfrågor. Genom att hålla oss väl uppdaterade avseende utvecklingen av nya material och metoder kan vi avveckla produkter och metoder som har en negativ inverkan på miljön.

Nordicon Terminals väljer de samarbetspartners som har miljörutiner och uttalat miljöansvar framför andra för att främja vår kvalitetsutveckling samtidigt som vi arbetar för att värna om jordens resurser. Vår miljöpolicy och kvalitetspolicy skall stärka vår position på marknaden samt hjälpa till att skapa trygga arbetsplatser där människan står i centrum, avseende såväl de som arbetar inom företaget och de som vi utför våra uppdrag åt.

Kvalitet

ISO 9001

Nordicon Terminals är stolta över att vara kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 då kvalité och arbetsmiljö är viktiga grundpelare i vår affärsstrategi.

ISO_9001.png
ISO_14001.png

Miljö

ISO 14001

Miljöfrågor ligger oss varmt om hjärtat. Genom att kontinuerligt sträva efter att forma hållbara logistiska lösningar med ett brett logistiskt ekosystem, kan vi lämna efter oss en bättre planet för kommande generationer.

bottom of page