top of page
nordicon-2018-icon.png

VÅRA TJÄNSTER / LAGERHÅLLNING

Lagerhållning

Vi kan lagerhålla gods på kort tid såväl som långtidslagring, utefter önskemål.

 

Vi lagrar gods antingen i ställage eller på golvyta beroende på godset karaktär och krav. Terminalen är uppvärmd och har fullständiga tjänster inom tullagerhantering med en egen tullagerkod där kunden kan göra avrop på hela eller delar av sitt gods.

Kontakta oss här för offert på både långa och korta uppdrag!

bottom of page